Handelsbetingelser 2016-10-17T09:52:44+00:00

Når du køber tekstydelser hos Tekstspot.dk, foregår det efter vores aktuelle handelsbetingelser, med mindre der eksplicit er aftalt undtagelser.

Køb af ydelser.

Du kan indgå aftale om køb af ydelser på to måder hos Tekstspot.dk.

1. Utvetydig bestilling
Hvis du utvetydigt bestiller tekster efter en bestemt beskrivelse, er din bestilling bindende, og teksterne leveres til vores aktuelle pris for den aktuelle teksttype.

2. Ved ordrebekræftelse

Tekstspot kan udsende en ordrebekræftelse som respons på din henvendelse uanset, om du har henvendt dig pr. telefon eller pr. mail. Hvis du undlader at svare på ordrebekræftelsen inden 36 timer, betragter vi ordren som accepteret, og vi sætter opgaven i gang.

Levering
Hvis intet andet er aftalt, leverer vi teksterne eller oversættelserne som worddokkument i vedhæftet fil pr. almindelig e-mail.
Hvis du har særlige krav til leveringen, kan vi oftest efterkomme dem – muligvis mod merbetaling. Hvis vi tager ekstra for speciallevering, bliver du orienteret om dette enten i form af et tibud eller en ordrebekræftelse.

Tekster

Ydelser

Vi skriver forskellige typer af tekster. De forskellige tekstydelser fremgår oftest af hjemmesiden og i særlige tilfælde af tilbud, ordrebekræftelser eller korespondance.

Hvis ikke andet er aftalt, er tekster altid unikke, bortset fra dele, der i sagens natur ikke kan gøres unikke – f.eks. priser, specifikationer o.lign.

Kundetilfredshed

Hvis du ikke mener, at teksterne lever op til det aftalte, kan du gøre indsigelse indtil fem dage efter, at teksterne er leveret. Herefter betragter vi teksterne som accepteret.

Ophavsret/brugsret

Når du har betalt dine tekster, har du ubegrænset og eksklusiv brugret.
Fra teksterne er leveret og indtil sidste rettidige betalingsdato har du tidsbegrænset og eksklusiv brugsret.

Hvis du ikke betaler rettidigt, ophører din brugsret, indtil du har betalt både den oprindelige faktura og samtlige påløbne omkostninger.
Du kan ikke fortryde dit køb ved at undelade at betale.

Leveringstid

Tekster leveres normalt senest efter fem arbejdsdage, hvis de ikke forsinkes af kunden, eller af særlige forhold. Ved meget store ordrer, ved meget nicheprægede tekster, eller ved tekster som kræver grundigere research kan leveringstiden være længere.

Oversættelser

Ydelser

Vi oversætter forskellige typer af tekster mellem dansk og forskellige fremmedsprog. Vi tilbyder ikke oversættelser af særlig teknisk, akademisk eller juridisk karakter.

Kundetilfredshed

Hvis du ikke mener, at oversættelserne lever op til det aftalte, kan du gøre indsigelse indtil fem dage efter, at oversættelserne er leveret. Herefter betragter vi oversættelserne som accepteret.

Ophavsret/brugsret

Det er dit eget ansvar at sikre dig, at du har brugsret til de tekster, du får oversat.
Når du har betalt dine oversættelser, har du ubegrænset og eksklusiv brugret.
Fra oversættelserne er leveret og indtil sidste rettidige betalingsdato har du tidsbegrænset og eksklusiv brugsret.

Hvis du ikke betaler rettidigt, ophører din brugsret, indtil du har betalt både den oprindelige faktura og samtlige påløbne omkostninger.
Du kan ikke fortryde dit køb ved at undelade at betale.

Leveringstid

Oversættelser leveres typisk inden for fem arbejdsdage, hvis de ikke forsinkes af kunden, eller af særlige forhold. Ved store ordrer, kan leveringstiden være længere. Du kan bede om at få oplyst en estimeret leveringstid, når vi har haft mulighed for at vurdere opgavens omfang i forhold til vores aktuelle kapacitet.

Betingelernes gyldighed

Disse er vores aktuelle handelsbetingelser (ver. 010113). Betingelserne kan fra vores side ændres når som helst, men den enkelte ordre er til enhver tid omfattet af de betingelser, der gælder på tidspunktet for bestilling, med mindre dette ændres i efterfølgende korespondance.
Der er ingen fortrydelsesret, da tekster og oversættelser er specialfremstillede.

Alle priser er angivet eksklusive moms.